Arbottna Kapell 


Plats: Muskö, Stockholms skärgård
Program: Kapell
År: Bygglov 2020
Status: Pågående
Storlek: 9 kvm BTA
Beställare: Drömgården

På den befintliga grunden till ett nedbrunnet katolsk kapell placeras det nya. En byggnad för lugn och eftertanke mitt bland blommande syren.


Vid 1880-talets slut uppfördes ett kapell på den sexkantiga grunden strax nordost om Arbottna herrgård. Det var Clementine Dúrán, katolik och härstammande från Ecuador, som önskade ett kapell för den dagliga bönen. Byggnaden har förgåtts med tiden men grunden står fortfarande kvar.