Arbottna by


Plats: Muskö, Stockholms skärgård
Program: Stadsbyggnad
År: 2020
Status: Pågående
Beställare: Privat
Fotograf: Johan Fowelin/Haninge kommun
På Muskö i Stockholms skärgård utformar vi, tillsammans med Drömgården, Arbottna by. En småskalig och varierad bostadsmiljö med mindre villor och radhus som infogas i den befintliga kulturmiljön. Bebyggelsen organiseras kring grusvägarna och de gemensamma uterummen som blir naturliga mötesplatser och främjar mänskliga möten.


Flera av de befintliga byggnaderna på platsen har högt kulturmiljöhistoriskt värde, däribland Arbottna herrgård med tillhörande komplementbyggnader och det gamla stallet som renoveras för att innehålla bostäder. Nya bostadshus underordnar sig de befintliga byggnaderna och placeras varsamt i landskapet. Bevarande av platsens höga naturvärden med respekt för såväl djurarter, biotoper och skyddsvärda träd ligger till grund för placering av hus och vägar.