Arbottna glasveranda


Plats: Arbottna Herrgård, Muskö
Program: Tillbyggnad restaurang
År: 2022
Status: Färdigställt
Storlek: 45 kvm


Verandan öppnar sig mot söder och erbjuder strålande utsikt över sjön Maren och de vackra trädrader och odlingar som hör till herrgården. Tillbyggnaden är nära besläktad med huvudbyggnaden i kulör och gestaltning. Träfasad och fönster är målade i samma röda ton som fönster på säteriet, taket är utfört i svart plåt. De generösa fönsterpartierna med låg bröstningshöjd är försedda med platsbyggda bänkar i samma kulör som snickerierna. Bärningen av taket är placerad innanför fasaden vilket ger en ordnad och elegant fönstersättning.
Herrgårdsbyggnaden är ursprungligen från 1790-talet och byggdes på med en våning i slutet på 1800-talet, byggnaden används idag som hotell och restaurang.
Kring tidigt 1900-tal fanns en glasveranda med tillhörande trappa och dekorerade räcken. Den nuvarande verandan är uppförd på den äldre stensockeln och i samband med byggnationen rustades trappan upp och smidesräckena renoverades.