Bergbana Skärholmen


Plats: Skärholmen, Stockholm
Program: Offentlig miljö, teknikbyggnad
År: Planerad byggstart 2024
Status: Pågående
Storlek: 250 kvm BTA
Beställare: Stockholms stad
Illustrationer: Katzenwaffe
Från Skärholmstorget och upp mot Ekholmsparken sträcker sig den nya bergbanan med sina karakteristiska bärande betongbågar och glasade sidor. Till Skärholmens identitetsstarka landskap och 60-talskaraktär infogas ett uttrycksfullt samtida tillägg som i sitt formspråk tar avstamp i platsen och stärker den befintliga stadsbilden. De uppglasade sidorna ger bergbanan en transparent och inbjudande karaktär. Stationshusen gestaltas som välkomnande paviljonger där ljuspigmenterade betongpelare bär mörka, plåtklädda tak med tillhörande skärmtak och skyltar. Trä i entréparti, sittbänkar och undertak adderar värme och taktilitet till den ljusa betongstrukturen.Den existerande bergbanan i Skärholmen uppfördes 2001. Då anläggningen har en konstruktion som medför låg driftsäkerhet och höga driftkostnader fattade kommunfullmäktige i februari 2020 beslut att den befintliga bergbanan ska rivas och ersättas med en ny. Målet med den nya bergbanan är att säkerställa en driftsäker anläggning som uppfyller dagens funktionskrav. Projektet är genomfört i nära samarbete med Stockholm stad/trafikkontoret och ELU konsult.