Cosmos Music


Plats: Bysis Torg, Stockholm
Program: Kontorslokal
År: 2020
Status: Färdigställt
Storlek: 170 kvm
Beställare: Cosmos Music
Foto: Nadja Endler
Cosmos Musics behov av att samla alla medarbetare i samma lokaler intill den egna musikstudion vid Hornsgatan löstes med hjälp av transparanta rumsavdelare, återbruk och compact-livinglösningar. Platsbyggda möbler och genomtänkta val av material och färgtoner bildar en karaktärsstark helhet.