Ekhusen Öland


Plats: Färjestaden, Öland
Program: Fritidshus
År: 2017
Status: Färdigställt
Storlek: 81 kvm BTA
Beställare: Privat
Foto: Emmi Roosling


Bland högväxta ekar och med utsikt över ängsmark och Kalmarsund har fritidshusets fyra huskroppar fogats in i den öländska naturen. Volymerna är förskjutna i plan och sektion för att spara befintliga träd och anpassa sig efter tomtens topografi. Plintarna gör att husen landar lätt, att närliggande ekar har kunnat bevaras och att ängsmarken fortsätter in under de upplyfta volymerna.

Varje rum har sin egen volym som kopplas ihop med korta passager. Från det centrala kökshuset nås vardagsrum, barnrum och sovrum via råspontklädda gångar. Husens olika rum är avskilda men samtidigt nära. Siktlinjer mellan volymerna kopplar samman husets olika delar och stora fönsternischer i ek ramar in naturen utanför. De ljusa rummen, de slutna gångarna och de små nivåskillnaderna mellan huskropparna ger många olika upplevelser av rummen. Utvändiga mellanrum och förskjutningar mellan huskropparna blir sommartid en förlängd boendeyta med kalkstensklädda matplatser och sittvänliga trappor mot eftermiddagssolen och glittret från sundet.

Huset är upplyft på plintar med slutna, fribärande gångar som kopplar samman volymerna ovan mark. Den höga plintgrunden skyddar huset från översvämning vid höststormar då sundets yta stundtals stiger och svämmar över den lågt belägna tomten. De mörka husvolymerna står mitt i naturmarken med grönskan tätt på. Taken och gångarnas bandtäckta plåt är ton i ton med husens mörkt slamfärgsmålade träpanel. Karaktärskapande fönsteromfattningar av småländsk ek bidrar med detaljering och värme.