Elnätsstationer Stockholm


Plats: Stockholm
Program: Offentlig miljö, teknikbyggnad
År: 2023
Status: 2:a plats i inbjuden tävling
Storlek: 25/50 kvm BTA
Beställare: Ellevio

Förslaget ”en generös stockholmare” är framtaget för staden och dess invånare, med arkitektur som inspireras av och bygger vidare på Stockholms byggnadstradition.


Med väl studerade proportioner får byggnaderna en mänsklig skala, de tredelade fasaderna med bearbetad sockel samt den låga takfoten skapar ett vänligt uttryck. En relief av taktilt trä målat i en Stockholmstypisk varm färgskala ger en lugn och inbjudande känsla. Den integrerade fasadbelysningen framhäver fasadernas relief och husen blir trygghetsskapande offentliga rum även på kvällar och nätter. Det smäckra plåttaket erbjuder väder­skydd samtidigt som det skyddar fasaderna.


Byggnaderna utformas som generösa och älskvärda inslag i den urbana miljön, lätt att anpassas till Stockholms alla stadsdelar och skapar små offentliga platser med tillval såsom en dryckesfontän, trådlös laddning av mobiltelefoner, elcykel-laddare, verktyg, cykel/bollpump och sittbänk.Ur juryns motivering:

”Juryn vill framhålla den mycket vackra presentationen av förslaget som visar en finlemmad byggnad med en välkomponerad och klassiskt tredelad fasad. En tydlig sockel, ribbor som skapar relief i fasadens fält och ett plåttak med nätta detaljer. Förslaget associerar till paviljongbyggnader som det i Stockholm finns en lång tradition av. Exempel på dessa är koppartälten i Hagaparken, äldre kioskbyggnader och lusthus.”