Europan 15


Plats: Arninge, Täby
Program: Stadsutveckling
År: 2019
Status: 1:a plats i tävling
 

”Den generösa staden” är ett stadsutvecklingsförslag för Arninge i Täby kommun på temat ”The Productive City”.


Förslaget baseras på tävlingens teman resurser, mobilitet och jämlikhet och presenterar tre strategier för att utveckla den produktiva staden: mix more, meet more och move more. Strategierna appliceras på stadsbyggnadsskala såväl som på varje kvarter i stadsdelen och utvecklar den storskaliga och bilbundna stadsdelen till en blandad och tät stadsdel där människor kan leva, arbeta och mötas.