Fagersjö Entré


Plats: Fagersjö, Stockholm
Program: Bostäder och verksamhetslokaler
Storlek: ca 1000 lgh samt lokaler
År: 2022
Beställare: Sveaviken Bostad
I korsningen Havsörnsvägen och Magelungsvägen föreslås en ny kvartersbebyggelse med frikopplade punkthus mot naturmarken i väster och en högre välkomstbyggnad i nordost. Fagersjö Entré utgör en ny årsring och knyter stadsdelen starkare till sitt närområde. Högkvalitativt, hållbart byggande och ambitiös arkitektur lockar nya grupper till Fagersjö och omdanar platsen till en levande och välkomnande boendemiljö med stolta invånare. Stor omsorg läggs på att skapa en trygg och levande miljö med hög grönytefaktor, biologisk mångfald och aktiviteter för alla åldrar.