Fritidshus Karlevi


Plats: Karlevi, Öland
Program: Fritidshus
År: 2019
Status: Färdigställt
Storlek: 60 kvm BTA
Beställare: Privat
Foto: Emmi Roosling & Katzenwaffe
Ett fritidshus på Alvarbranten med milsvid utsikt över Kalmarsund i väster och det Öländska alvaret i öster. Huset infogas varsamt mellan kalkstensmurar och äldre byggnader på platsen, ett samtida infillprojekt som kompletterar den äldre bebyggelsen och skapar ett gemensamt gårdsrum. Den rustika grå putsen kompletteras med dörrar och fönster i ek. Interiört används naturliga material som betonggolv och furuplywood.