Jubileumspiren K4


Plats: Kvillepiren, Göteborg
Program: Tillfälliga bostäder
År: 2022
Status: Färdigställt
Storlek: 3800 kvm BTA
Beställare: Svenska hem i Bromma
Fotograf: Anna Kristinsdóttir
Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum aktiveras det gamla industriområdet på Kvillepiren i Frihamnen med satsningar på offentlig miljö och tillfälliga bostäder. För att stärka hamnområdets brokiga karaktär har varje kvarter sitt eget uttryck. K4 består av tre sammankopplade volymer kring ett sydvästvänt gårdsrum. Den röda kulören och de brunlaserade träfasaderna har hittat inspiration i sydostasien och Ostindiska kompaniets stora betydelse för Göteborg som hamnstad.

Kvarteret är väl synligt från centrala Göteborg och det höga röda punkthuset tillsammans med de lekfulla takhusen fungerar som ett nytt landmärke Kvillepiren.  Studiolägenheterna innehåller specialritade compact-living-lösningar där sovloft och ett sittvänligt burspråk bidrar till boendekvaliteten.