Jubileumspiren K6


Plats: Kvillepiren, Göteborg
Program: Tillfälliga bostäder
År: 2023
Status: Färdigställt
Storlek: 7000 kvm BTA
Beställare: Svenska hem i Bromma
Fotograf: Anna Kristindottir
Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum aktiveras det gamla industriområdet på Kvillepiren i Frihamnen med satsningar på offentlig miljö och tillfälliga bostäder. För att stärka hamnområdets brokiga karaktär har varje kvarter sitt eget uttryck. K6 består av sju huskroppar i varierande höjd som trappar utmed huvudgatan. Trärena fasadytor möter en mjukt grön kulör på stomme och gavlar samt grafitsvarta smidesdetaljer och fönsterbågar. 

Social hållbarhet är i fokus; entrébalkonger breddas ut i gemensamma terrasser och på gården uppförs en paviljongbyggnad för kvartersgemensamma aktiviteter.