Kyrkoberget Strängnäs


Plats: Strängnäs domkyrka
Program: Offentlig miljö
År: 2020
Status: 2:a pris i allmän tävling
Storlek: 1900 kvm BTA
I samarbete med: LAND Arkitektur & AE/OW arkitekter

”Kyrkoberget – där hela livet möts” visar hur man på ett varsamt sätt kan utveckla och aktivera domkyrkoberget.


Nya byggnader anpassas till den för Strängnäs specifika skalan med sina små byggnadsvolymer, och utförs i gedigna material som åldras med värdighet. Byggnader som redan finns i kyrkans närhet anpassas till verksamhetens behov och bidrar till att aktivera kyrkbacken och återskapa torget framför kyrkan som samlande rum i staden. Tillsammans med en genomtänkt landskapsgestaltning bildar nya och gamla byggnader på domkyrkoberget en finstämd helhet där siktlinjer beaktas och kyrkan behåller sin position som den självklara mittpunkten.  Av 97 inskickade bidrag kom vårt förslag ”Kyrkoberget – där hela livet möts” på andra plats i arkitekttävlingen om Strängnäs domkyrka.