Loftlägenheter Russinvägen


Plats: Hökarängen, Stockholm
Program: Flerbostadshus
År: 2022
Status: Färdigställt
Storlek: 7000 kvm BTA
Beställare: Svenska Hem i Bromma
Landskap: Outer Space arkitekter
Fotograf: Clément Morin
På Russinvägen i Hökarängen har tre putsade lamellhus försiktigt infogats i den typiska 50-talsförorten. Kulörer och putsstruktur har studerats i relation till det kulturhistoriskt klassade närområdet. Bostäderna är ljusa med hög takhöjd, generösa fönsterpartier och stora balkonger med specialritade smidesräcken. Särskild omsorg har lagts kring mötet mot gatan där bearbetade entréer och väl definierade uteplatser skapar en tydlighet mellan privat och offentligt. Projektet består totalt av 130 lägenheter.