Punkthus Karlberga


Plats: Karlberga, Södertälje
Program: Flerbostadshus
År: 2022
Status: Pågående
Storlek: 1400 kvm BTA
Beställare: PJDK invest
Illustration: AF/Katzenwaffe
Ett elegant punkthus med generösa bostäder  bildar entré till området Karlberga. Flerbostadshuset placeras mellan gatan i norr och den befintliga bebyggelsen samt vattnet i söder. Med utsikt i alla väderstreck och långsträckta balkonger erbjuder huset en exklusiv boendemiljö.  Den nya byggnaden blir ett samtida tillskott som med sina klassiska proportioner och symmetriska fönstersättning bidrar till en enhetlig stadsbild tillsammans med de äldre putsade flerbostadshusen i området.