Radhus Ormbacka


Plats: Ormbacka, Järfälla
Program: Stadsbyggnad
År: 2022
Status: Pågående
Storlek: 6800 kvm
Beställare: Svenska Hem i Bromma
Illustration: AF/Katzenwaffe
Ormbacka karakteriseras av åkrar och närliggande skog, ett öppet och vidsträckt landskap med lång historia. Den nya bostadsbebyggelsen tar utgångspunkt i dessa kvaliteter, skalan och karaktären på bebyggelsen anpassar sig efter sitt sammanhang och platsens historia. Projektet innehåller 34 radhus och parhus. Bostäderna uppförs med trästomme och vackra träfasader med hög grad av detaljering och generösa fönsterpartier. Byggnadernas ambitiösa gestaltning, den ljusa gröna färgskalan i kombination med oljat trä och de grönskande trädgårdarna skapar ett finstämt och sammanhållet bostadsområde.