Radhus Tråsättra


Plats: Åkersberga, Österåker
Program: Radhus
År: 2021
Status: Färdigställt
Storlek: 2500 kvm BTA
Beställare: Privat
Illustration: Katzenwaffe
Bebyggelsen klättrar i det branta landskapet och husen är anpassade efter klippans branta sluttningar som faller av och skapar souterränglägen. Volymhanteringen är utförd med våningshöga boxar, förskjutningar av volymerna i höjd- och längsled ger tydligt avläsbara bostadsenheter. Takterrasserna vetter mot landskapet och får milsvid utsikt. Fasaderna är putsade i skiftande grå kulörer vilket ger ett sobert och nedtonat intryck. Arkitekturen präglas av generösa fönsterpartier från golv till tak. Varje bostad har en egen entréplats med parkering samt en grön tomtyta. Grönytor sparas och blir gemensam lekplats - en naturlig mötesplats för de boende.