Slakthus Ett Stockholm


Plats: Slakthusområdet, Stockholm
Program: Flerbostadshus
År: Pågående
Status: Bygglov
Storlek: 11 400 kvm BTA
Beställare: Svenska Hem i Bromma
Landskap: LAND arkitektur
Illustration: AF/Katzenwaffe


Visionen bakom Slakthus Ett är ett kvalitativt och rikt kvarter som både bidrar till stadens puls och samtidigt erbjuder lugna och grönskande boendemiljöer.


Arkitekturen inspireras av Slakthusområdets industriella historia. Kvarterets utformning bygger vidare på områdets typiska volymhantering där en mångfald av byggnadskroppar bildar kvarter och platsbildningar på ett sammanhängande industrigolv. Trä- och putsfasader kombineras för att skapa en varm och välkomnande helhet. Fönsterband och generösa terrasser för tankarna till den befintliga industriella bebyggelsen samtidigt som de bidrar med stora boendekvaliteter. Kvarteret är utformat för att på bästa sätt stödja utvecklingen av en dynamisk, inkluderande och levande stadsmiljö med gemensamma lokaler och butiker i bottenvåningen.

Vinst i markanvisningstävling 2017.  Detaljplanen är antagen och planerad inflyttning är planerad till 2026.