Stadsplan Tosterön


Plats: Tosterön, Strängnäs
Program: Stadsbyggnad
År: Detaljplaneprogram antaget 2021
Status: Pågående
Storlek: 58 500 kvm BTA
Beställare: Svenska Hem i Bromma

En ny stadsdel på Södra Tosterön bjuder in till att vistas intill vattnet och skapar gemensamma parker och torg för Strängnäsborna


På uppdrag av Svenska Hem har vi tagit fram förslag till en ny strukturplan för Södra Tosterön i Strängnäs som i dagsläget präglas av den befintliga arenabyggna­den och stora parkeringsytor. Förslaget innebär tillägg av bostäder och centrumfunktioner samt omdaning av arenan som öppnas upp mot omgivningen och integreras i stadsväven. Den nya bebyggelsen bildar en attraktiv stadsmiljö vid vattnet och strandlinjen offentliggörs med promenadslingor och parker. Projektet utvecklas i dialog med plan- och exploateringsavdelningen på Strängnäs kommun. Under­lag för detaljplaneprogram togs fram 2020-2021 och arbete med strukturplan pågår.