Tyresta nationalpark


Plats: Alby naturreservat
Program: Offentlig miljö
År: 2019
Status: 2:a plats i allmän tävling
Beställare: Tyresö kommun
I samarbete med: LAND arkitektur

”Invid brynen” visar inbjudande gestaltning av entréplatser, vägledande platser och en ny bro över Nyforsviken. I harmoni med landskapet utvecklas brynen för att skapa tydliga entréer till naturreservatet och vidare in till Tyresta nationalpark.


Ledstjärnan har varit att minimera ingreppen i naturen och använda cirkulära material i så stor utsträckning som möjligt. De byggda delarna vid brynen utgörs av trästolpar och bron är gjord av en träkonstruktion. De ingrepp som sker i brynen stärker naturvärdena med sina brynzonsplanteringar och bron spänner den kortaste sträckan över viken för att göra så lite inverkan som möjligt.

Vårt förslag ”Invid brynen”  kom på en hedrande andra plats i tävlingen om ny gestaltning av entréer till Alby naturreservat och Tyresta nationalpark. Förslaget är framtaget tillsammans med LAND arkitektur.