Utkikshusen Fregattvägen


Plats: Gröndal, Stockholm
Program: Flerbostadshus
År: 2022
Status: Förslag i markanvisningstävling
Storlek: 10 000 kvm BTA
Beställare: Svenska Hem i Bromma

”Utkikshusen – ett varsamt tillägg” är en finstämd och platsspecifik arkitektur med fokus på social och ekologisk hållbarhet.


Volymerna byggda av träelement består av en sammanhållen grupp av samtida smalhus som kompletterar den kulturminnesmärkta miljön. Utsiktshusen föreslås bli nästa i raden av Gröndals stolta tradition av bostadsinnovationer. I likhet med stjärn- och terrasshusen utgår typologin från platsens förutsättningar – i det här fallet det höga läget med vid utsikt och närhet till grönska.