Utsiktsplatser Vårbergstoppen


Plats: Skärholmen, Stockholm
Program: Offentlig miljö, park
År: 2020
Status: Färdigställt
Beställare: Stockholms stad
I samarbete med: Tyréns/Liselott Luhr
Foto: Clément Morin

Utmärkelser & nomineringar:
Betongpriset 2022
Nominerad till Ung Svensk Arkitektur och Landskapspriset 2021
Nominerad till Swedish Design Awards pris Design S 2023

En serie skulpturala utsiktsplatser i betong och stål pryder stadsparken Vårbergstoppen i södra Stockholm, en samlingspunkt för fågelskådare såväl som familjer och ungdomar.Vårbergstoppen är en av Stockholms konstgjorda toppar. Det artificiella parklandskapet skapades ursprungligen av schaktmassor från tunnelbanebygget under 60-talet Dåvarande stadsträdgårdsmästare Holger Blom ledde arbetet med att utforma två konstgjorda toppar kring en cirkulär krater med en perfekt diameter på 100 meter. Landskapets konstgjorda karaktär och tydliga geometri har varit en avgörande inspirationskälla för vårt arbete med att formge utsiktsplatser, fågeltorn, skyltar och lekutrustning till den upprustade stadsdelsparken.


I samband med att området förtätats har Stockholms stad utvecklat Vårbergstoppen till en omhändertagen park med aktiviteter för alla åldrar. Då flyttfåglar navigerar med hjälp av höjder i landskapet är platsen en omtyckt destination för fågelskådning. För att skapa mervärde för alla som vistas på Vårbergstoppen utvecklades tillsammans med trafikkontoret och Stockholms ornitologiska förening den ursprungliga uppdragsbeskrivning ”gömsle för ornitologer” till att bli en serie utsiktsplatser och utsiktstorn som skapar vistelsevärde och attraktivitet för allmänhet såväl som fågelintresserade. På den högsta norra toppen återfinns ett lägre vindskydd med en rundad sittbänk som vänder sig mot utsikten samt en låg ”kompassros” som anger riktning och avstånd för såväl fåglarnas migration som fysiska platser. På den lägre södra toppen återfinns fågelskådartornet - ett utsiktstorn med väderskyddad sittmöjlighet och utsiktsterrass. I slänten nedanför den södra toppen ligger ett gömsle från vilken man kan betrakta fåglarna som finns i snåren intill. De ljusa betongstrukturerna utgår samtliga från cirkelns perfekta geometri och utförs med detaljer i lackat stål och sittbänkar av trä. 
Projektet är framtaget i nära samarbete med Tyréns som ansvarat för parken som helhet. Projektet har publicerats på Designboom, Icon och Archdaily m.fl.