Växhusen Ormbacka


Plats: Ormbacka, Järfälla
Program: Stadsbyggnad
År: 2022
Status: Vinst i markanvisningstävling
Storlek: 7300 kvm BTA
Beställare: Svenska Hem i Bromma

Välkommen till Växhusen – Ormbackas nya entré! Här erbjuds ett unikt boen­dekoncept där social-, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samverkar till en småskalig och välkomnande helhet.


Växhusen i Ormbacka är ett kvarter med 65 bostäder och lokaler bestående av tre delar: Flerbostadshus mot trafikleden i sydost, stadsradhus mot huvudgatan i nordost och mindre radhus mot naturen i väst. Centralt i kvarteret ligger en gemensam gård med lekplats, odling, växthus och gemensamhetslokal. Alla hus byggs i trä med solpaneler på taken, och dagvatten samlas upp i mitten av kvarteret och används för bevattning av odlingarna. De olika bostadstyperna och varierande lägenhetsstorlekar ger förutsättningar för människor i olika åldrar och med olika bakgrund att mötas. Skalan och karaktären på bebyggelsen upplevs småskalig och anpassar sig efter sitt sammanhang och platsens historia. Kvarterets ambitiösa gestaltning, jordigt gröna färgskala och grönskande gård skapar ett välkomnande möte med Ormbacka från Växthusvägen och infarten.